Türk bilim insanlarının kanser tedavisi başarısı Dünya Nöroşirürji Dergisi’nde!

admin Ağustos 4, 2022 9:00 pm

Türk Bilim İnsanları tarafından geliştirilen Radyofrekans ( RF) tedavisinin hastalardaki sonuçları Dünya Nöroşirürji Mecmuası tarafından yayınlandı. İnvamed Laboratuvarları’ndan yapılan açıklamaya nazaran, spinal metastazlar kanser hastalarının yüzde 40’ında görülüyor, erken teşhis ve teşhis daha uzun mühlet sağ kalım oranını arttırıyor. Çoklukla göğüs kanserlerinin yüzde 21’i, akciğer kanserinin yüzde 14’ü, prostat kanserinin yüzde 8’i ve böbrek kanserinin yüzde 5’i spinal metastazların en sık görülen kaynakları. Kemik metastazları vertebral yapıyı zayıflatırken, kompresyon kırıklarına yol açabiliyor. Omurganın tümör dokusu ile lokal olarak yapılan Radyofrekans (RF) Ablasyon tedavisi sayesinde hasta stabilizasyonu bozulmadan kemik içinde bulan tümör hücreleri maksat alınarak tedavi gerçekleştiriliyor. Omurga cerrahisi onarımı ve stabilizasyonu, nörolojik defisitleri olan hastalar için uygun olan seçeneklerden biri. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen RF aygıtı ile spinal segmentte bulunan kemik içi kanserlerini direk kanser dokusunu amaç alarak, bir iğne vasıtası ile kemik içinde bulunan tümör dokusunun içine noktasal olarak girip burada bulunan tümör hücrelerinin tamamının yok edilmesi hedeflendi.

EN KIYMETLİ MECMUALARDAN BİRİ

İnvamed Laboratuvarlarında Türk Bilim İnsanları tarafından geliştirilen RF tedavisinin hastalardaki sonuçları Dünya Nöroşirürji Mecmuası tarafından yayınlandı. Dünyanın nöroşirürji alanında en kıymetli bilimsel mecmuası pozisyonunda olan Dünya Nöroşirürji Mecmuasında yayınlanan sonuçlara nazaran 3 ve 6 aylık değerlendirmelerde hastaların ağrılarının azaldığı, metastaz yapmış hücrelerin yok olduğu, prosedürel periyotta rastgele bir önemli komplikasyon olmadığı, yağ embolisi, viseral yahut nöral hasar, hipotansiyon ve vefatın meydana gelmediği açıklandı. Hastanın tümör hücrelerinin denetim altına alındığı, stabil bir kırık bulunmadığı, hastaların hayat kalitesinin arttığı ve komplikasyon riskinin olmadığı avantajları bildirildi. Çalışma kümesinin, 19 bayan ve 22 erkek hastadan oluşturulduğu, kümenin yaş ortalamasının 67 olduğu, semptomatik omurilik yahut bir kompresyon olmadığı, omurga üzerinde aralıksız ağrı ve başka konservatif tedavilere (analjezik, kemoterapi) dirençli olan hastaların çalışmaya dahil edildiği, yumuşak doku ekspansiyonu ve spinal metastaz, posteriyor elemanları olan kırıklar üzere nörolojik komplikasyonu olan hasta kümelerin çalışma dışında bırakıldığı ayrıyeten belirtildi. Hastaların lezyon düzey sayıları dikkate alınarak metastazik hücrelerin denetim altına alındığı ve hastaların ağrı skalalarının değiştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Spinal tümör, kemik metastazları içinde en yaygın alan. Kanser hastalarının en az yüzde 30’u olmak üzere yüzde 70’e kadarı, kanserin omurgaya yayıldığını bildiriyor. Omurgaya yayılan kanserlerin genelde en yüksek oranda akciğer, göğüs, prostattır. Akciğer kanserleri, erkeklerde kemiğe en yaygın metastaz yapan kanser tipidir. Bayanlarda ise kemiğe en sık metastaz yapan göğüs kanseridir. Omurgaya metastaz yapan başka kanserler miyalon, melanon ve gastrointetinal kanserlerden böbrek ve tiroid kanserleridir. Tanısı ekseriyetle sırt ağrısı, nörolojik defisitlere bilhassa dikkat edilerek yapılacak kapsamlı bir tıbbi muayene bir spinal tümörün teşhisi için birinci tariftir. Yanlışsız ve müspet teşhis için radyolojik testler gereklidir. Bunlar X-Ray, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans üzere görüntüleme metotlarıdır ve spinal kanserin teşhisinde ehemmiyet arz etmektedir. İnvamed üretim yerleşkesinde bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ameliyatsız girişimsel tedavi sistemi sayesinde omurgaya iğne yardımı ile girip içeride bulunan metastaz hücreleri RF ile tedavi etme prosedürüne nazaran süreç gerçekleştirilmektedir.” denildi.

İnvamed Lideri Raşit Dinç yaptığı açıklamada, “Minimal invaziv tedavi teşebbüslerinin sayılarının arttığını, RF’nin bilhassa açık cerrahi süreçlere nazaran komplikasyon oranlarının azalmasını sağladığını belirterek, Invamed olarak geliştirdiğimiz minimal invaziv tedavi sayesinde tüm dünyada cerrahi komplikasyon oranlarının düşmesini hedefliyoruz” dedi. Dünya Nöroşirürji Dergisi’nde bu türlü bir makalenin yayınlanması RF tedavimizin erken devirde başarılı olabileceğini bize gösterdiğini belirten Dinç, uygulamanın orta ve uzun devir sonuçlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini tabir etti.

Hasta Kanser Metastaz Omurga Tedavi

Bir yanıt yazın

Yorumlar (0)

Bu yazıya ait yorum bulunamadı. İlk yorumu sen yapmak ister misin?