Petkim’den kar dağıtım politikası

0 13

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP)n yapılan açıklama, şöyle; “Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, ekte yer aldığı şekilde 02.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul’da onaylanmıştır.”

Kar Dağıtım Politikası

* Şirket Esas Sözleşmesinin “Kârın Tespiti”, “Yedek Akçe” ve “Kârın Ödeme zamanı ve Şekli” adlı 37,38 ve 39. maddelerinde kâr dağıtımı politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

• Bu çerçevede; 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası olarak; Şirket, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile piyasa koşulları ve ekonomideki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak hissedarlarına azami oranda nakit kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. • Şirket Esas Sözleşmesinin 37. maddesine uygun olarak kâr payı avansı dağıtabilir.

• İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket yıllık dağıtılabilir kârının en az %50’sinin nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle dağıtılması hedeflenmektedir. Bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve küresel ekonomik koşullara, Şirket’in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir.

• Şirket Esas Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilir kârın %0,1’ini geçmemek üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek bir miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır. • Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

• Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

• Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir. • Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.