Piyasadan haberler

0 13

ANACM, SISE

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Geçici Madde 13’te düzenlenen 2019 yılı net dönem kârının dağıtımı 30.09.2020 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmıştır. Bu kapsamda, daha önce kamuoyunun bilgisine sunulan detaylar doğrultusunda, ilgili dönem kârı 04.01.2021 tarihinde (veya tekrar değiştirilmesi durumunda mevzuat uyarınca ödenebilecek ilk tarihte) ödenecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 Dönemsel Endeks Değişiklikleri Hakkında KAP’ta yer alan detaylı bildirim

BORSA İSTANBUL A.Ş.    GYHOL

Borsa Ana Pazarı’nda işlem görmekte olan “GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.” nin ticaret unvanının “INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.” olarak değişmesi nedeniyle; Bülten adı 21/09/2020 tarihinden itibaren “INVEO YATIRIM HOLDING” olarak; mevcut “GYHOL” işlem kodu 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “INVEO” olarak değiştirilecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   UMPAS

Borsa Yönetim Kurulunun 17/09/2020 tarihli kararı uyarınca; payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ve işlem sırası yapılan Borsa duyurusu ile 20/08/2020 tarihinden itibaren, 2020 yılı 6 aylık ara dönem finansal raporlarını süresinde yayımlamaması nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmış bulunan Umpaş Holding A.Ş. (Şirket) paylarının işlem sırası (UMPAS.E), Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında Şirket’in tüm finansal raporları eksiksiz olarak yayımlanıncaya veya SPK tarafından Şirket’e ilave süre verilinceye kadar Pay Piyasası Yönergesinin 30. maddesi 5. fıkrası hükmü doğrultusunda kapalı kalmaya devam edecektir.

CCOLA

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu  B1 seviyesinden B2 seviyesine düşürüp, kredi görünümünü negatif olarak belirttiği  kararında, Türkiye’nin  yabancı para tahvil tavanını da B2 seviyesine düşürmüştür. Bu kararını takiben, 17 Eylül 2020 tarihli raporunda, Şirketin B1 olan uzun vadeli kredi notunu  da B2’ye düşürmüş, görünümünü ise negatif  olarak teyit etmiştir. Moody’s, Şirketin güçlü kredi göstergelerine ve sağlam finansal yapısına işaret ettiği raporunda, Şirketin kredi notunun, Türkiye’nin kredi derecelendirme notundaki değişiklik  sonucunda  düşürüldüğünü ve Türkiye’nin yabancı para tahvil tavanı ile sınırlandırıldığını vurgulamıştır.

EGEEN

17.04.2020 tarih 31102 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, ikinci fıkrasında ise Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin (30.09.2020) sonuna kadar ertelenir hükmü gereğince şirket ikinci taksit temettü ödemesi yapılamamıştı.18.09.2020 tarih 31248 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı gereğince, birinci fıkrada belirtilen sürenin üç ay uzatılmasına karar verildiğinden, Şirket ikinci taksit temettü ödemesi belirtilen sürenin sonunda yapılabilecektir.

FENER

Profesyonel futbolcu Jailson Marques Siqueira’nın Çin Kulübü Dalian Professional FC’ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

ISGYO

Ege Perla Alışveriş Merkezi’nin yönetim ve kiralama hizmetleri konusunda 2 yıl süreyle Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.’den hizmet alınmasına ve gerekli sözleşmelerin imzalanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesine karar verilmiştir.

ISGYO

Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanlarındaki kiracılarımıza, Eylül-Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde, güncel ziyaretçi sayısı ve kiracıların iş hacmi dikkate alınarak, kira desteği verilip verilmemesi ve verilebilecek kira desteğinin belirlenmesi konularında Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.

MEGAP

Görüşmeleri devam etmekte olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. firması ile ortaklığın tesisi yapılacak olan %100 oranında sermaye artırımına rüçhan hakları kısıtlanarak sadece firmanın katılımı ile olacaktır. Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin şu an mevcut sermayesi 1.000.000 TL dir ve tamamı nakden ödenmiştir. Firmamız Mega Polietilen sermaye artırımına öz kaynaklarından karşılayacağı 1.000.000 TL ile katılmayı planlamakta ve işlem sonunda Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin %50 oranında ortağı olması planlanmaktadır. Üretim faaliyetleri mevcut olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin sermaye artırımından elde edeceği fonu üretiminde kullanması planlanmaktadır. Şirketin satışları henüz başlangıç aşamasında olup ileri vadede gerçekleşecek olan satışları makro ekonomi ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecektir.

MEGAP

Daha önceden görüşmelerine başladığı kamuoyu ile paylaştığı Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic. A.Ş. nin şirket adına yapılacak  %100 oranında tahsisli sermaye artışı ile şirketin %50 oranında ortaklığının tesisi için yapılan görüşmeler nihayete ermiş ve 19/09/2020 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmıştır. İşlem sonunda Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. nin toplam sermayesi 2.000.000 TL ve şirketin ortaklık payı %50 olacaktır.Bu ortaklığın şirkete olumlu katkı sağlayıp sağlamaması Kırmızı Bayrak Dış Tic. A.Ş. ‘nin faaliyetlerinin karlılığına, ürünlerine gelecek sipariş taleplerine, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün riskine ve piyasa koşullarına ve ayrıca genel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecektir. Şirket aktifine göre ölçeği küçük olan ve faaliyetlerine yeni başlamış olan Kırmızı Bayrak Teknoloji Dış Tic.A.Ş. deki yatırımının şirket açısından mutlaka karlılıkla sonuçlanacağı anlamı oluşmamalıdır. Ortaklardan ve potansiyel yatırımcıların yatırım kararlarında bu hususları da göz önünde bulundurmalarını önemle rica edilmektedir.

PETKM

Moody’s Investors Services Ltd. (“Moody’s”), Şirketin uzun vadeli kredi notunu ‘B2′, görünümünü negatif, olarak teyit etmiştir.

SASA

Deneme üretimlerine başlandığını 16 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğu Pet Tesisinde (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi) 18.09.2020 tarihi itibarıyla 500 ton/gün birinci kalite üretime ulaşmış bulunulduğu açıklandı.

SAYAS

Şirketin Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy tarafından imalatçı olarak onaylanmış ve ilk etapta 12 rüzgar türbin kulesinin iç aksamlarına ilişkin olarak 1.438.200 EUR tutarında teklif vermiş bulunduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. 12 kulelik bahse konu teklif kabul edlmiş  bulunmaktadır.Titan Wind Energy ile 18 kulelik 2.164.800 EUR tutarındaki ek teklife ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir.görüşmeler sonucunda verilen teklifin miktarı 30 kuleye, tutarı ise toplam 3.595.500 EUR’ya yükseltilmiş bulunmaktadır.

SISE

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 11 Eylül 2020’de Türkiye’nin ülke kredi derece notunu B1’den B2’ye indirmiş, görünümü ise “negatif” olarak teyit etmiştir. Moody’s ayrıca ülkenin yabancı para cinsinden tahvil tavanını da B2’ye indirmiştir. Bu doğrultuda, 17 Eylül 2020 tarihli açıklamasında, aralarında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin de bulunduğu 8 şirketin kredi notunun B1’den B2’ye indirildiğini, görünümlerinin ise “negatif” olarak korunduğunu bildirilmiştir.

TSPOR

Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir.

VERUS

Şirketin Verusa Holding A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Bayburt İli Demirözü İlçesi’nde bulunan 1 adet maden sahası ruhsatını 18.09.2020 tarihi itibariyle satın almıştır.Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketin Verusa Holding A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu maden sahası sayısı 13 adete yükselmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.